ФРЕШ ДИРЕКТ ООД
Бул. Александър Малинов 87
1715 София, България
Тел.: +359 2 970 19 88
Факс: +359 2 970 19 89
E-mail: office@freshdirect.bg